September 2012

Vassfjøro

Tur til Vassfjøro


Skålatårnet


Skamdalshorgi

Gjekk frå Bulko til Skamdalshorgi. Regnfullt og vått.


Melsvatnet og Lønavatnet