Vardanosi, Jordalen

Perfekt pudderføre i Jordalen i dag. To turar til toppen og ein til rett over tregrensa. Periodevis flatt ljos og voldsom snøføyke siste høgdemetrane mot toppen.

Mobilfoto: