Stokksel-Stokkseldalen-Ingebjørgfjellet

Ingebjørgfjellet (1210m). Vindpåvirka øvst, men langt betre enn forventa med jamnt fint skareføre nedatt frå Nonfjell.