Stokksel-Ingebjørgfjellet

Nydeleg vær og nysnøføre i det eg starta frå Stokksel i formiddag, men fekk knappe 5 minutt med utsikt frå toppen før skodda kom -og gav tilnærma whiteout nedatt dei fyrste hundre høgdemetrene.