Steinsethorgi

Måneskinstur. Iskald austavind.. likevel overraskande flott føre nedatt frå Smøreggi.