Solsæ, Ljoneskrulen, Vassfjøro

Sykla frå Sotenos og til Solsæstølane, vidare til fots mot Ljoneskrulen og til toppen av Vassfjøro. Nedatt om Jonstøl. Har aldri nokongong opplevd så mykje snø på toppen.. og kunne stort sett skli på beina dei 400 høgdemetrene ned mot Sauabotn.
Nydeleg vær, flotte haustfargar, god sikt og vindstille i fjellet! Sporlogg