Seljenuten og Middagsvarden frå Hamre

      ↑870m   8km
Snudde like etter Middagsvarden då skodda la seg tett og sikta forsvant.