Olastøl

Gjekk til oppunder Strutseggi. Tett snødrev og litt skodde. Snudde pga ustabil snø.