Olastøl

Kort ettermiddagstur til Olastøl frå Liaset. Nysnø og tett snødrev over 600m.