Olastøl - Olavstølnuten(Strutseggi), solnedgang

Gjekk frå Olastøl og vidare til Olavsølnuten (Strutseggi) 1129moh. Nydeleg solnedgang frå toppen.