Nautastien

Turen i dag gjekk frå Havås, rett opp i skogen mot Storemyr og til øvste del av Nautastien. Svært avblåst og hardt føre.. så det var urå å fortsette vidare til Nesheimshorgi.