Liaset-Strutseggi

Vått, regnfullt og klabbeføre høgt opp, så det vart ikkje heilt det pudderføre me hadde sett for oss. Snudde 2-300 høgdemeter før toppen pga dårlig sikt og ustabil snø vidare oppover. Bra nysnøføre ned til Olastøl, men tidenes sugeføre etter det.