Ingebjørgfjellet

Eg og Maria tok turen til Ingebjørgfjellet. I løpet av natta hadde det komme eit par cm med nysnø.. noko som gjorde sitt til at føret var bra frå 600moh og til rett ovanfor skoggrensa (ved Nonfjell, 850moh.)