Havås-Nautastien

Tur frå Havås og opp Nautastien rett etter jobb. Brotskare og dårleg skiføre..
Hadde tru på at det ville være nysnø frå Håtjørn og vidare.. men det var ikkje antydning til bedring høgare opp. Flott rosafarga himmel etter solnedgang.