Hamre-Seljenuten-Oksen (Veten)

Til fots i nydeleg vær frå Hamre til Seljenuten og vidare på ski til Oksen/Veten. Nedkøyring var ikkje spesielt mykje å skryte av i dag.. flatt ljos og svært vindpåvirka nysnø nedatt mot Seljenuten. Sporlogg