Hamre-Seljenuten-Oksen-Tjoflot

Den tradisjonelle 1.mai-turen til Oksen vart litt amputert i år pga dårlig vær. I staden for vart det formiddagstur på oss til Seljenuten. Eg nytta likevel sjansen til å få hente bilen som stod på andre sida av fjellet, og fortsatte til Oksen og ned til Tjoflot. Verken vær eller føre var noko å rope hurra for i dag

Mobilfoto: