Gauro, Jonstøl, Vetle Vassfjøro

Kveldstur frå Gauro (i Ulvik) til Vetle Vassfjøro. Ned fin sti mot Olstølen til Jonstøl. Hadde plan om å gå til Vassfjøro i dag, men fortsatt store snømengder og smelteelver med usikre snøbruer ville gjort det vanskeleg å komme opp.