Drevtjørn-Gunnarsete

Starta frå Drevtjørn og utforska diverse stiar i skogen ned frå Gunnarsete i Ulvik. Kun nokre få parti med bæring, resten bestod av kupert og variert sti.
Mobilfoto: