Bømoen/Storåsen

Nokre rundar i Bømoen og Storåsen. Tørrare stiar enn forventa i dag.