Åsen/Øydve

På flytsti ovanfor Øydve mot Tunheim og så ein rundtur i Åsen i Ulvik