Ålvik

Utforsking og rydding av diverse stiar i skogen/fjellsida mellom ytre- og indre Ålvik