Velkesfjellet

Frå Haugseåsen til rett oppunder Velkesfjellet. Fint i skogen, men avblåst og flatt ljos mot toppen.