Fagerflot-Steinsethorgi

Kort formiddagstur til Steinsethorgi. Me kunne parkere bilen heilt oppe ved Fagerflot.

Mobilfoto: