30.06.2014

Tur frå Vallavik, forbi Djønno og vidare mot Tjoflot.