Ulvikahøgda, Drevtjørn, Gunnarsete

Tur frå Øvre-vassenden over Espelandsdalen og til Drevtjørn, deretter stisykling (traktorveg) opp mot Gunnarsete.
Google Maps:
Åpne sporlogg i kart