Viemyr - Onen

Tur til Onen frå Viemyr i 5 cm med nysnø.