Stisykling Vatnasete/Herand(Jondal)

Utforsking av diverse stiar i lia aust for Herand(Jondal) ned frå Vatnasete.