Måvotno / Stokksel

Sykkeltur til Måvotno (Tveito). Tilbake om Stokksel og anleggsvegen opp til mastene.