Olastøl-Strutseggi

Morgontur til Strutseggi og nokre timar med sol. Regnet kom omtrent i det me var tilbake i bilen.